Zapojte svoju fantáziu a pracujte so samolepiacimi nálepkami, vďaka ktorým vytvoríte rôzne geometrické tvary a nápisy.